Ignifugarea acoperişului

Ignifugarea este procedeul prin intermeduil căruia se sporeşte nivelul de rezintenţă la ardere al unui material. Ignifugarea se aplică, de regulă, esenţelor de lemn şi materialelor textile.


În cazul construirii unui acoperiş, cantitatea de lemn folosită este foarte mare. Lemnul se foloseşte la construcţia şarpantei şi este întâlnit în pod sub formă de stâlpi şi grinzi. Atunci când se demarează procesul de ignifugare a acoperişului, în primul rând se aplică lemnului care intră în componenţe şarpantei.

Cum se realizează acest proces. Prin ignifugarea lemnului se urmăreşte sporirea rezistenţei în faţa focului. Acest proces se realizează prin imersie, pulverizare sau pensulare. Imersia reprezintă scufundarea plăcilor respective de lemn în substanţele aferente acestui procedeu. Această procedură se poate aplica pieselor neasamblate. Imersia reprezintă cea mai eficientă cale de sporire a rezistenţei lemnului în caz de incendiu.
Metodele de suprafaţă, pulverizarea şi pensulare, sunt mai uşor de aplicat şi pot fi folosite pe piese deja asamblate.
Pentru ca rezultatul acestor procedee să fie cel dorit, aplicarea substanţelor pentru ignifugare trebuie realizată în conformitate cu indicaţiile producătorilor, iar operaţiunea ar trebui repetată la un anumit interval.
Pe lângă acest procedeu de sporire a rezistenţei lemnului în faţa flăcărilor, acoperişului trebuie să i se asigure o izolaţie în faţa focului şi prin intermediul materialelor folosite pentru izolaţia acestuia. Majoritatea materialelor de izolaţie deţin şi această caracteristică, sunt ignifuge, însă trebuie acordată o atenţie specială acestui aspect în momentul achiziţionării produselor, cerând toate datele producătorului.
Pe lângă faptul că un acoperiş acoperă întreaga casă, prima încăpere aflată sub el este podul. În multe dintre cazuri podul devine un loc de depozitare, uneori nu foarte bine ventilat, o posibilă sursă de incendiu sau o cale de extindere a acestuia. Din acest motiv este indicat ca procesul de ignifugare să se extindă şi asupra acestei părţi a casei, aplicându-se acelaşi procedeu. Este de evitat depozitarea materialelor inflamabile în aceste spaţii şi ar fi foarte bine dacă s-ar acorda o atenţie sporită ventilării şi aerisirii frecvente.
Ignifugarea unui acopriş este foarte importantă, acest procedeu putând face diferenţa între o nenorocire şi un incident, putând chiar salva vieţi.


Lasă un Comentariu...

*